Svensk Dos

Vill du växa med Svensk Dos?

Svensk Dos är leverantör av dosdispenserade läkemedel och är genom våra kunder Sveriges enda rikstäckande dosapotek. Svensk Dos står inför en spännande framtid och förväntas växa ytterligare. Vill du vara med?
 
Vad gör man som farmaceut?
Som farmaceut på Svensk Dos får du vara med och driva ett modernt dosapotek. Du får arbeta inom en spännande och nyligen omreglerad dosmarknad med nyskapande teknik och moderna IT-lösningar. Idag består vi av ett team med ett 20-tal farmaceuter.

Teamet ansvarar för det farmaceutiska arbetet på Svensk Dos vilket innebär:

  • Godkännande av dosrecept efter inkommande ordinationsändringar från vården.
  • Att på ett professionellt sätt hantera kontakter med hälso- och sjukvården, patienter och anhöriga.
  • Expedition och distribution av helförpackningar samt dispenserade läkemedel enligt avtal.
  • Att arbeta noggrant och effektivt för att nå målen inom kvalitet och service.

Vi söker dig som blir utexaminerad under 2016. Ange i ansökan när du beräknar att ta din examen. Vi kan även erbjuda farmacistuderande i de lägre terminerna extraarbete eller sommarjobb i vår produktionsanläggning.

Kom och prata med oss på Pharmadan!