Fresenius Kabi

Vi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Fresenius Kabi ingår i den tyska Freseniuskoncernen.

”Caring for Life”

Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor – på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människor livskvalitet.

Under mottot ”Caring for Life” vill vi med stöd av vår mångåriga erfarenhet inom klinisk nutrition och infustionsterapi bidra till att uppfylla dessa mål, en strävan som förenar våra ca 32 000 medarbetare inom Fresenius Kabi och som är en viktig del av vår företagsidentitet.

Fresenius Kabi i Sverige
I Sverige har Fresenius Kabi ca 1 000 medarbetare fördelat på vår produktionsanläggning för intravenösa näringslösningar i Uppsala, på vår produktionsanläggning för råvarutillverkning i Brunna samt vårt Marknadsbolag i Uppsala.

Arbeta på Fresenius Kabi
Jobbet är en stor del av ditt dagliga liv. Vi är övertygade om att du redan vet att en stimulerande arbetsmiljö och arbetsuppgifter är viktigt för ditt välbefinnande.

Medarbetarnas engagemang en del av vår framgång
På Fresenius Kabi lägger vi ner stor kraft och engagemang för att skapa en arbetsmiljö som ger alla medarbetare möjlighet att använda och utöka sina kunskaper, färdigheter och kreativa förmågor, samt ta aktiv del i företagets utveckling och framtid. Medarbetarnas kompetens, engagemang och entusiasm utgör en mycket viktig del av vår framgång. Vi vill gärna träffa dig för att berätta mer om vilka roller och möjligheter som finns inom vårt globala läkemedelsföretag.