Huvudsponsor

Medsponsor

Samarbetspartners

 Högskolerestauranger- Bikupan

Läkemedel och farmaci - Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Läkemedel och farmaci - Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Läkemedel och farmaci utgör sjukhusapoteksfunktionen på Akademiska sjukhuset och består av Läkemedelsförsörjningen, Läkemedelsberedningen, Klinisk farmaci och Kliniska prövningar.


Enheten Klinisk farmaci utgörs av drygt 20 klinikapotekare, verksamma på vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt i primärvården. Klinikapotekarna huvuduppdrag är att i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor genomföra läkemedelsgenomgångar för patienter med syfte att förbättra läkemedelsanvändningen. Genom ett systematiskt arbete med att förebygga och rätta till läkemedelsfel, verka för individuellt anpassad förskrivning samt att öka patienters följsamhet och förståelse för sin läkemedelsbehandling, uppnås en ökad patientsäkerheten.

I slutenvården finns även ca 10 kliniska receptarier. Deras uppdrag är främst att vara ett stöd för patienter, sjuksköterskor och läkare när det gäller läkemedelshantering och läkemedelsrelaterade frågor. Det kan innebära att bereda/iordningsställa läkemedel, vara ett stöd vid utskrivning av patienter genom att hjälpa till att dela läkemedel och planera inför hemgång, beställning av läkemedel och skötsel av läkemedelsförråd samt att, tillsammans med klinikapotekaren, hjälpa vården att använda läkemedel på ett mer kostnadseffektivt sätt.
 
 

Farmacevtiska
Studentkåren