Huvudsponsor

Medsponsor

Samarbetspartners

 Högskolerestauranger- Bikupan

AstraZeneca

AstraZeneca i
korthet
AstraZeneca är ett globalt innovationsdrivet
bioläkemedelsföretag som levererar läkemedel
till patienter genom forskning och utveckling.

 
Vår ambition är att flytta fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv. Vi vill att våra intressenter ska värdera oss och ha förtroende för oss som leverantör av värdefulla läkemedel på lång sikt. 
 
Våra strategiska prioriteringar
Speglar hur vi arbetar för att nå vårt syfte
  1. Uppnå ledarskap inom forskningen
  2. Återgå till tillväxt
  3. Vara en bra arbetsplats

En bred FoU-plattform inom tre huvudterapiområden

Cancer
Vår ambition är att eliminera cancer som dödsorsak genom forskningsbaserade upptäckter och samarbeten. Vi strävar efter att uppnå detta genom att dra nytta av våra fyra forsknings- plattformar.

Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM)
Vi följer forskningen för att förändra förståelsen för kardiovaskulära, metabola och njursjukdomar, samt hur dessa sjukdomar interagerar med och påverkar varandra.

Andningsvägar

Vi strävar efter att förändra behandlingen av sjukdomar
i andningsvägarna med vår växande portfölj av läkemedel och genom forskning som syftar till att modifiera sjukdomen.

 

Våra medarbetare:
Är fast beslutna att uppnå vårt syfte på ett hållbart sätt och
upprätthålla våra värderingar
genom att skapa en stark
AstraZeneca-kultur.

AstraZeneca i Sverige:
AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag. På våra anläggningar i Göteborg och Södertälje bedriver vi huvudsakligen forskning & utveckling samt produktion.

Göteborg
liksom globalt med ledande akademiska centra, partners och forskningsnätverk.Vår anläggning i Göteborg är ett av tre strategiska forskningscentra inom AstraZeneca. Vi har specifik kompetens när det gäller utveckling av läkemedel i sen fas, vilka i flera fall täcker samtliga av koncernens terapiområden. Våra forskare i Göteborg samarbetar med viktiga sjukhus och forskningsinstitutioner runt om i  liksom globalt med ledande akademiska centra, partners och forskningsnätverk.
 

Södertälje
I Södertälje har AstraZeneca en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel. Här finns också vårt nordisk-baltiska marknadsbolag samt en rad stödfunktioner. De läkemedel som levereras från anläggningen står för mer än 35% av AstraZenecas totala försäljningsvärde.Vi har också investerat cirka 2,5 miljarder kronor i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel.

Farmacevtiska
Studentkåren