Huvudsponsor

Medsponsor

Samarbetspartners

 Högskolerestauranger- Bikupan

Bluefish Pharmaceuticals

Grundat i Sverige, med sin långa tradition av industriellt entreprenörskap, har Bluefish Pharmaceuticals blivit ett av de mest progressiva läkemedelsföretagen för generikaprodukter. På Bluefish strävar vi efter att göra kvalitetsläkemedel tillgängliga för fler människor.

Vi skapar värde genom hela läkemedelsvärdekedjan, från produktutveckling till tillverkning och framgångsrik marknadsföring av generikaläkemedel. Vi känner oss stolta över att kunna göra detta på ett innovativt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. Bluefish bedriver för närvarande verksamhet i 13 europeiska länder och kommer under de närmaste åren även att expandera utanför Europa i syfte att bli en aktör på den globala marknaden.

Vår företagskultur och vårt nära samarbete med utvecklings- och tillverkningspartners ingår som viktiga delar i vår strävan att leverera kvalitetsprodukter till rimliga priser.

Vi erbjuder en produktportfölj som består av ett brett utbud av högkvalitativa generikaläkemedel för alla större behandlingsområden. Det är en del av vår långsiktiga strategi att expandera produktsortimentet av patentfria storsäljare och samtidigt kunna erbjuda ett utbud av nischade produkter inom snävare terapiområden.
Bluefish produkter har sitt ursprung i en generikasubstans med väl dokumenterad säkerhet och effekt.

Vår strategi att utveckla produkter baserade på välkända substanser, som leder till en förbättring för patienterna, resulterar i ett produktsortiment med en betydande marknadspotential.

Genom att fokusera på innovation och enkelhet i såväl tanke som handling och genom att ta ansvar på alla marknader med kostnadseffektivitet i alla led, skapar vi ett starkt och levande varumärke som erbjuder kvalitetsläkemedel till överkomliga priser för alla.
Bluefish anställer farmaceuter i olika roller hos främst inom områdena kvalitetssäkring, pharmacovigilance, marknadsföring. och regulatory affairs.

Anställda på Bluefish får ett brett ansvarsområde i en flexibel och utvecklande miljö.


 

Farmacevtiska
Studentkåren