Huvudsponsor

Medsponsor

Samarbetspartners

 Högskolerestauranger- Bikupan

Doktorandrådet

Farmacevtiska Doktorandrådet (FDR) arbetar med doktorandrelaterade frågor och sköter kårens utbildningsbevakning på forskarnivå. Doktorandrådets styrelse representerar fakultetens doktorander i Uppsala universitets beredande och beslutande kommittéer, nämnder och grupper och verkar där för doktorandernas bästa. FDR anordnar årligt karriärevent för fakultetens doktorander med fokus på doktoranden under forskarutbildningen, en årlig kräftskiva och andra sammanträdanden. En gång i månaden bjuds alla fakultetens doktorander och medverkande representanter från andra råd på FDR lunch möten där doktorandrelaterade problem och/eller idéer lyfts och diskuteras.

Farmacevtiska
Studentkåren