Huvudsponsor
Medsponsor

Träffa framtidens läkemedelsexperter i Uppsala!

Ställ ut under mässan

Klockan 12 startar Pharmadas välbesökta huvudattraktion; mässan. Under mässan har ni möjlighet att presentera och visa upp ert företag från en monterplats. Mässan äger rum i Konferens Hubben i Uppsala Science Park, en ny mötesplats i området som ligger precis mellan BMC och Pharmen.. Denna eftermiddag är undervisningsfri för alla studenter på apotekar- och receptarieprogrammet så att de ska kunna besöka mässan.

 

Träffa studenter under kontaktsamtal

Under mässan finns det möjlighet att träffa studenter genom kontaktsamtal där en företagsrepresentant i lugn och ro kan sitta ner med en student och prata karriär. Studenter ansöker till kontaktsamtalen i god tid innan Pharmada genom att skicka in ett CV och ett personligt brev. Ansökningarna som studenterna skickar in vidarebefordras till företaget som själva får välja ut studenter. Då det finns begränsat antal lokaler är det viktigt att vara ute i god tid om man önskar hålla kontaktsamtal. För mer information; maila kontaktsamtal@pharmada.se
 

Avsluta dagen med mingel

Efter mässan förflyttas aktiviteterna över till Pharmen, Farmacevtiska studentkårens kårhus, där det anordnas en mingelmiddag för studenter, företagsvärdar och företagsrepresentanter. Middagen börjar med mingel och lättare plockmat till förrätt och fortsätter sedan med varm- och huvudrätt i vår festsal med dukade långbord. All mat lagas av köksteamet under ledning av Pharmadas mat- och mingelansvarige. Mingelmiddagen är ännu ett tillfälle att knyta kontakter och ett roligt avslut på dagen. 

Kontakta

projektledare@pharmada.se för prisuppgifter och mer information.

Farmacevtiska
Studentkåren