Träffa framtidens läkemedelsexperter i Uppsala!

Ställ ut under mässan

Klockan 12 startar Pharmadas välbesökta huvudattraktion - mässan. Under mässan har ni möjlighet att presentera och visa upp ert företag från en monterplats. Mässan äger rum på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala. Här bedrivs grundutbildning för flera olika utbildningsprogram inom de farmaceutiska, medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet.

Träffa studenter under kontaktsamtal

Under mässan finns det möjlighet att träffa studenter genom kontaktsamtal där en företagsrepresentant i lugn och ro kan sitta ner med en student och prata karriär. Studenter ansöker till kontaktsamtalen i god tid innan Pharmada genom att skicka in ett CV och ett personligt brev. Ansökningarna som studenterna skickar in vidarebefordras till företaget som själva får välja ut studenter. För mer information; maila kontaktsamtal@pharmada.se
 

Kontakta

projektledare@pharmada.se för prisuppgifter och mer information.

Farmacevtiska
Studentkåren