Huvudsponsor

Medsponsor

Samarbetspartners

 Högskolerestauranger- Bikupan

Farmceuter utan Gränser

Farmaceuter utan Gränser Sverige (FuG) är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. Föreningen startades år 2001, som svensk nationell organisation i internationella nätverket Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSF-CI, från franskan: farmaceuter utan gränser, internationella kommittén). Det finns idag ett flertal nationella PSF-organisationer i världen.
FuG är medlem i svenska Forum Syd som organiserar ett större antal små och medelstora föreningar och organisationer som bedriver utvecklingsprojekt i låginkomstländer. Forum Syd har också Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning om utvecklingsarbete och organisationens generella syfte är att på olika sätt ”stärka det civila samhället som en kraft för rättvis och hållbar utveckling i världen”.

Vår vision
Allas rätt till god läkemedelsbehandling.

Vårt uppdrag
För alla människors rätt till god läkemedelsbehandling och med inriktning på låginkomstländer vill vi:
  • Verka för kompetensutveckling, tillgång till och rationell användning av läkemedel
  • Påverka att läkemedelsfrågor prioriteras
  • Öka medvetande, kompetens och engagemang bland farmaceuter och andra intresserade i Sverige
  • Skapa nätverk och samarbeten i Sverige och internationellt

Farmacevtiska
Studentkåren