Huvudsponsor
Medsponsor
Samarbetspartners

Ansökan till kontaktsamtal 2018

Varje företag kommer att välja ut 10 studenter som förstahandsval samt 4 reserver. Vi kommer att skicka bekräftande e-post till företagens förstahandsval. Reserver kontaktas via telefon dagarna inför eller under självaste Pharmada för att få ett kontaktsamtal med ett företag om förstahandsvalen ej kan komma. Det är därför mycket viktigt att ni håller koll på er telefon inför och under Pharmada ifall en lucka dyker upp.

Ansök om kontaktsamtal
För att söka kontaktsamtal på Pharmada gör du det genom att fylla i nedanstående formulär med ett bifogat dokument enligt följande riktlinjer:

  1. CV och personligt brevet skall vara i ett gemensamt dokument för respektive företag som du söker. Personligt brev ska vara överst i dokumentet. 
  2. En separat ansökan till varje företag, dvs. om du ansöker till 3 företag bör du skicka tre filer i 3 olika procedurer där dokumentet namngetts enligt punkt 4.
  3. Det ska finnas med både ett personligt brev och CV, annars diskvalificeras din ansökan automatiskt.
  4. Namnge dokumentet enligt följande: Företagetsnamn_Förnamn_Efternamn. Använd .pdf-, .doc- eller .docx-format på dokumentet.

Ansökan till kontaktsamtal är öppen från 6/2 till 19/2

  • Säkerställ att du dokumentet följer de 4
    punkterna ovanför!
    (max 50 MB)

Farmacevtiska
Studentkåren