Huvudsponsor
Medsponsor
      Samarbetspartner

 Högskolerestauranger AB - Bikupan

Mässan

Det största eventet under Pharmada är utställarmässan där ett stort antal företag och ungefär 1600 studenter möts för att lära känna varandra och knyta kontakter. Portarna till mässan står öppna torsdag 14 mars 2019 mellan klockan 13 och 16 i B10 på BMC (klockan 12-16 för medlemmar i Farmacevtiska studentkåren.

Följande utställare kommer att delta i Pharmada 2019 (Listan uppdatereas kontinuerligt).  
    

CTC 

MSD  

APL  

                                 Platskarta Pharmada 2019

Farmacevtiska
Studentkåren