Huvudsponsor

Medsponsor

Samarbetspartners

 Högskolerestauranger- Bikupan

Magisterprogrammet i klinisk farmaci, masterprogrammen i läkemedelsanvändning och- utveckling

Spetsa din kompetens!
 
Bredda och fördjupa dina kunskaper inom läkemedelsområdet.
 
Magisterprogram i klinisk farmaci 60 hp

Arbeta med läkemedelsfrågor inom slutenvård, öppenvård och kommunal sjukvård. Du varvar teori med praktik på vårdavdelning under handledning av en erfaren klinisk farmaceut.
 
Masterprogram i läkemedelsanvändning 120 hp
Bidra till en bättre och säkrare användning av läkemedel, både på individ- och samhällsnivå. Du kan själv skräddarsy programmet för att kunna arbeta med frågor kring läkemedelsanvändning inom en rad olika områden.
 
Masterprogram i läkemedelsmodellering 120 hp
Arbeta med prediktiv datormodellering vid design, utveckling, klinisk utvärdering och användning av läkemedel inom industri, myndigheter eller som förberedelse för studier på forskarutbildningsnivå.
 
Masterprogram i läkemedelsutveckling 120 hp

Utveckla läkemedel, från idé till registrerad produkt. Välj mellan tre inriktningar;
Läkemedelskemi, Läkemedelsutveckling i biologiska system samt Läkemedelsformulering och tillverkning.

Farmacevtiska
Studentkåren