Huvudsponsor

Medsponsor

Samarbetspartners

 Högskolerestauranger- Bikupan

MSD

MSD är ett världsledande hälso- & sjukvårdsföretag med verksamhet i 140 länder. Vi är ett av världens största läkemedelsbolag med 140 medarbetare i Sverige och drygt 68 000 globalt.

Våra främsta fokusområden är onkologi, vacciner, infektionssjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar och typ 2-diabetes. I Sverige sitter vi i moderna lokaler mitt Life Scienceklustret i Hagastaden.

Vårt kliniska avtryck inom forskning i Sverige är ovanligt stort, fyra gånger större än vår kommersiella omsättning. Vi investerar varje år nära 70 miljarder kronor i forskning och utveckling globalt. Forskning och innovation är vår livsnerv.

Vi är stolta över vårt långsiktiga och strategiska partnerskap med Karolinska Institutet. Tillsammans satsar vi på uppföljning av patientrapporterad utfallsdata i så kallad Real World Evidence forskning. Vårt moderbolag är Merck & Co och börsnoterat i USA (MRK).

Farmacevtiska
Studentkåren