Här finner du information om Pharmada 2024

När och var är Pharmada?

Pharmada äger rum torsdagen den 14 mars 2024 på Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala. Här bedrivs grundutbildning för flera olika utbildningsprogram inom de farmaceutiska, medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet. Mässan kommer att pågå mellan kl. 12.00-16.00. Välkomna!

Vad är Pharmada?

Pharmada är Farmacevtiska Studentkårens årliga arbetsmarknadsdag som även är Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter. Syftet med dagen är att ge farmacistudenter vid Uppsala universitet chansen att skapa kontakter med arbetslivet.
 

Varför ska jag gå på Pharmada?

Oavsett om du är i början eller slutet av din utbildning fyller Pharmada ett syfte för dig. Som ny är det bra att så tidigt som möjligt skapa sig en uppfattning av arbetsmarknaden och vilka arbeten som faktiskt finns så att man vet att man valt rätt utbildning. Att återkommande visa intresse för ett företag som intresserar dig ökar också dina chanser till framtida anställning. Pharmada är även en bra kanal att använda sig av om man behöver sommarjobb.
 

Vad kan Pharmada ge mig?

Om du är i slutet av din utbildning är Pharmada ett självklart val. Pharmada erbjuder dig samtal med representanter från en mängd olika områden inom vår bransch. Du får chansen att visa din bästa sida för människor som dagligen arbetar med att rekrytera personal. Dessutom erbjuder Pharmada möjligheten till kontaktsamtal där du i ostörd miljö får chansen att prata med just ditt drömföretag. Studenter som är i slutet av sin utbildning rekommenderas att besöka mässan någon av de sista timmarna, i slutet av mässan brukar det vara lite lugnare och då har man den bästa chansen till ett djupare samtal med företagsrepresentanterna.
 

Vad är kontaktsamtal?

Kontaktsamtal är en unik chans att prata ostört med representanter från företagen där fokus ligger på dig. Kontaktsamtal är någon man ansöker om och det är upp till företagen att välja studenter de finner extra intressanta att prata med. Under samtalet kan man prata om anställning, praktikplats, examensarbete eller sommarjobb. Ta chansen! Sök kontaktsamtal och skapa kontakter rakt in i arbetslivet.
 

Farmacevtiska
Studentkåren