Huvudsponsor

Medsponsor

Samarbetspartners

 Högskolerestauranger- Bikupan

Tamro

Tamro har ett viktigt uppdrag i den svenska värdekedjan för välbefinnande. Tamro är Sveriges enda oberoende läkemedelsdistributör. Varje dag förser vi 1 400 apotek över hela landet med läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter.


Vår Vision: Vi vill att varje människa i vårt samhälle ska ha en trygg försörjning av läkemedel.
Tamro Kungens Kurva har sedan mars 2018 på uppdrag av Apoteket AB startat Logistikapoteket. I dagsläget är det ca tio farmaceuter som jobbar på logistikapoteket.

Som farmaceut på Tamros Logistikapoteket kommer du också att ingå i teamet som arbetar med orderberedning av e-handel. Du kommer att ha kundkontakt via mail och telefon och ansvara för den farmakologiska kontrollen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Iordningsställande av receptexpeditioner för e-handel, iordningställande av rekvisitioner för slutenvård/privata vårdgivare, iordningställande av receptexpeditioner för dialys i hemmet, anskaffning av extempore och licenser, sortera/förpacka och doseringsetikettera läkemedel, spädning av antibiotika.
 

Farmacevtiska
Studentkåren